Osteoporose

Osteoporose

Het risico op osteoporose (botontkalking) wordt bepaald door een aantal factoren, zoals bijv. erfelijkheid, bepaald medicijngebruik, te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding, roken en alcohol.

 

Patiënten met osteoporose wordt de mogelijkheid aangeboden om zich te laten voorlichten en adviseren. Deze voorlichting en advisering wordt uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige onder supervisie van de huisarts.

 

Tijdens dit spreekuur wordt aandacht besteed aan algemene leefregels, zoals tekort aan lichaamsbeweging met name toegespitst wat betreft osteoporose, roken, alcohol.

De voeding wordt besproken en indien nodig  wordt doorverwezen naar de diëtiste voor verder advies.

Ook wordt aandacht besteed aan valpreventie.

Zonodig worden medicijnen voorgeschreven om de risicofactoren positief te beïnvloeden.

Een keer in de vijf jaar vindt een botdichtheidmeting (dexameting) plaats.

 


Opsporing van osteoporose:

Osteoporose is een aandoening die zowel bij vrouwen als bij mannen voorkomt. De botten worden zo zwak (poreus) dat je zomaar iets kunt breken. De meest voorkomende breuken als gevolg van osteoporose zijn de pols-, heup- en wervelbreuken. Vier van de vijf mensen weten niet dat ze osteoporose hebben. De praktijk gaat mensen met niet ontdekte osteoporose opsporen.

Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. De praktijkverpleegkundige kan aan de hand van die vragenlijst nagaan of het risico op osteoporose bij mensen verhoogd is. Indien nodig wordt u voor nader onderzoek door middel van een botdichtheidmeting (dexameting) opgeroepen. Dit onderzoek meet de botmassa van uw onderste ruggenwervels en uw heup en laat zien of er sprake is van osteoporose.

In dat laatste geval wordt u verwezen naar de praktijkverpleegkundige zodat een intake plaats kan vinden.

Als u geen bericht van ons krijgt hebt u geen verhoogde kans op osteoporose.

Onderstaande vragen gelden NIET voor:

  • Mensen die onderstaande vragenlijst in het verleden al een keer hebben ingevuld.
  • Patiënten bij wie bekend is dat ze osteoporose hebben.
  • Patiënten bij wie de afgelopen 5 jaar een botdichtheidmeting (dexameting) is gedaan.
  • Vrouwen jonger dan 50 jaar.
  • Mannen jonger dan 65 jaar.

Alle anderen worden gevraagd onderstaande vragen te beantwoorden. 

 

  Ja/Neen
1) Heeft u in de afgelopen tien jaar één of meerder keren een breuk gehad?

 

2) Gebruikt u nu of gebruikte u in het verleden, gedurende langere tijd (langer dan 3 maanden)
corticosteroïden (prednison en prednisonachtige geneesmiddelen zoals Celestone en
Dexamethason)?

 

3) Komt osteoporose bij u in de familie voor, met name heeft één van uw ouders zijn/haar heup
gebroken?

 

4) Heeft u een (te) laag lichaamsgewicht (minder dan 60 kg) of hebt u vroeger last gehad van een
ernstige eetstoornis?

 
5) Heeft u geen- of heel weinig lichaamsbeweging?

 
6) Bent u de afgelopen jaren kleiner geworden (meer dan 3 centimeter)?

 

 

Terug naar praktijkverpleegkundige.

Contact


P. Staal, huisarts
en antroposofisch arts

Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg

Telefoon: 013 4682997

kies 1: voor de Spoedlijn
kies 2: voor de Receptenlijn
kies 3: voor de Assistentes

Fax:
013 4689762

Routebeschrijving