Diabetes

Diabetes Mellitus (suikerziekte).

De praktijkverpleegkundige werkt vooral met patiënten die met hulp van tabletten hun diabetes mellitus reguleren. Ze geeft voorlichting over leven met diabetes mellitus en over de risico’s. Om die risico’s te beperken wordt iedereen met diabetes mellitus gevraagd om zich vier keer per jaar te laten controleren. Er wordt gekeken naar de hoogte van de bloedsuikers en de bloeddruk. Er wordt gevraagd hoe met u gaat en u kunt problemen bespreken. Eén keer per jaar wordt een uitgebreidere (bloed) controle gehouden. De voeten en benen worden onderzocht en de praktijkondersteuner verwijst u naar de oogarts voor oogheelkundig onderzoek.

 

Opsporing van diabetes mellitus:

De medewerkers van de pratijk zijn steeds alert mensen met niet ontdekte suikerziekte opsporen.
Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld en alle patiënten kunnen aan de hand van die vragenlijst nagaan of het risico op suikerziekte bij hem/haar verhoogd is. Is dat het geval dan wordt een nuchtere bloedsuiker bepaald en aan de hand daarvan wordt bekeken of er verder onderzoek nodig is. In dat laatste geval wordt u verwezen naar de praktijkverpleegkundige zodat een intake plaats kan vinden.Onderstaande vragen gelden NIET voor:

Patiënten bij wie al bekend is dat ze suikerziekte hebben.
Patiënten jonger dan 45 jaar.
Patiënten bij wie de laatste 3 jaar al eens een normale bloedsuiker is gemeten.

Alle anderen worden gevraagd onderstaande vragen te beantwoorden.

 

Vragenlijst:

Heeft of had u ouders, broers of zussen met suikerziekte?                               Ja/nee
Heeft u een te hoge bloeddruk?                                                                        Ja/nee

Heeft u problemen met uw hart of bloedvaten?                                                 Ja/nee

Heeft u een te hoog cholesterol?                                                                      Ja/nee

Heeft u overgewicht?                                                                                         Ja/nee

Bent u van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Hindoestaanse afkomst?     Ja/nee

 

Alleen voor vrouwen:
Heeft u tijdens zwangerschap(pen) een te hoog bloedsuiker gehad?              Ja/nee
Heeft u kinderen met een hoger geboortegewicht dan
4000 gram                Ja/nee  

 

Als u één of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord is het verstandig uw bloedsuiker te laten bepalen.
Het liefst is dit een nuchtere bloedsuiker (vanaf 23.00 nuchter blijven). U kunt hiervoor ’s ochtends bij de assistente terecht.

Als er aanleiding toe is kunt u verwezen worden naar de praktijkverpleegkundige.

Als u voor bloedsuikerbepaling in aanmerking komt en de bepaling is normaal, laat het dan vervolgens 1 x per 3 jaar bepalen.

 

Als u op dit moment alle vragen met nee beantwoordt kan het zijn dat dit in de toekomst verandert. Het is verstandig om een keer in de 5 jaar de vragenlijst door te lopen.

 

Een andere reden om u bloedsuiker te laten controleren is wanneer u een of meer van onderstaande klachten heeft:

1. Veel dorst

2. Vaak plassen

3. Vermoeidheid

4. Slecht of wazig zien

5. Gewichtsverlies

6. Misselijkheid en soms overgeven

7. Infecties of langzame genezing daarvan

 

Terug naar praktijkverpleegkundige

Contact


P. Staal, huisarts
en antroposofisch arts

Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg

Telefoon: 013 4682997

kies 1: voor de Spoedlijn
kies 2: voor de Receptenlijn
kies 3: voor de Assistentes

Fax:
013 4689762

Routebeschrijving