S.A.G.T.T.

Stichting Antroposofische Gezondheidszorg Therapeuticum de Linde Tilburg

De stichting is opgericht in 1986 en heeft als doel de antroposofische geneeskunde te ondersteunen. In 1986 was hier nog niet veel en moest alles van de grond af nog opgebouwd worden, maar ook nu nog is het een hele klus om alles te laten functioneren. Het Lindeblad is één van de zaken die door de SAGTT worden gefinancierd, maar de eigenlijke financiers, dat bent u zelf, want vele patiënten geven jaarlijks gul om de SAGTT ook deze mogelijkheden te bieden. De SAGTT heeft de ANBI status, hetgeen betekent dat schenkingen belastingaftrekbaar zijn.

Zo heeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het Therapiefonds, indien u een therapie niet kunt betalen, maar die u volgens de arts wel nodig heeft. Het therapiefonds verstrekt alleen leningen.

De huidige samenstelling van het bestuur:

Achim Riegel, voorzitter

André Sools, secretaris

Catharina Veltman, penningmeester.

Schenkingen zijn altijd welkom en kunt u overmaken naar:
IBAN NL76 INGB 0005 0379 96 ten name van SAGTT te Tilburg
o.v.v. Donatie en jaartal.

Het bestuur is per mail bereikbaar: bestuursagtt@therapeuticumdelinde.nl
of schriftelijk op adres: Cornelstraat 1, 5037 EZ Tilburg.

 

Contact


P. Staal, huisarts
en antroposofisch arts

Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg

Telefoon: 013 4682997

kies 1: voor de Spoedlijn
kies 2: voor de Receptenlijn
kies 3: voor de Assistentes

Fax:
013 4689762

Routebeschrijving